Terminy spotkań: Spotkania raz w tygodniu
- środa po porannej Mszy Świętej
Miejsce spotkań: Dom parafialny - salka pod szkołą
Osoba odpowiedzialna/ kontaktowa:

Anna Redczuk