Uczestnicy: Dorośli
Terminy spotkań: Spotkania raz w miesiącu
- 13-go każdego miesiąca
Miejsce spotkań: Dom Parafialny i Kościół
Osoba odpowiedzialna/ kontaktowa: Ks. Prob. Stanisław Łapok