Manuał I - Rueckpositiv (C-g3)

Principal 8' (w prospekcie C-c1)
Rohrfloete 8'
Quintadena 8'
Octave 4'
Rohrfloete 4'
Sesquialtera 2 ch., 2 2/3' + 1 3/5'
Blockfloete 2'
Siffloete 1 1/3'
Scharf 5 ch., 1'
Krummhorn 8'

Tremulant

Manuał II - Hauptwerk (C-g3)

Quintadena 16'
Principal 8' (w prospekcie C-c2)
Spitzfloete 8'
Octave 4'
Quinte 2 2/3'
Octave 2'
Mixtur maior 4 ch., 1 1/3'
Mixtur minor 4 ch., 1'
Trompete 16'
Trompete 8'

 

Manuał III - Brustwerk (C-g3)

Gedakt 8'
Gedakt 4'
Spitzfloete 2'
Nasat 2 2/3'
Terz 1 3/5'
Cymbel 3 ch., 1/2'
Schalmey 8'

Tremulant

 

Pedał (C-f1)

Principal 16' (w prospekcie C-e)
Subbas 16'
Octave 8'
Basfloete 8'
Octave 4'
Floete 2'
Mixtur 4 ch., 2 2/3'
Posaune 16'
Trompete 8'
Schalmey 4'

 

Połączenia: Rueckpositiv/Hauptwerk
Brustwerk/Hauptwerk
Hauptwerk/Pedał

Wiatrownice klapowo-zasuwowe, traktura gry mechaniczna, dźwignie klawiszowe jednoramienne (tzw. traktura zawieszona), połączenia Rueckpositiv/Hauptwerk typu szufladowego (Schiebekoppel), traktura rejestrów mechaniczna, strój nierównomiernie temperowany (Werckmeister III).

Piszczałki obcinane "na ton" od 4'.

Koncepcja, założenia brzmieniowe i architektoniczne, dyspozycja:
prof. Julian Gembalski

Projekt techniczny i konskrukcyjny, wykonanie:
Zakład Budowy Organów Zygmunt Kamiński, Warszawa

Menzury i intonacja:
Zygmunt Kamiński

Konsultacja architektoniczna:
inż. arch. Karol Gierlotka