30 marca 1982 roku Ks. Dziekan Adolf Kocurek - proboszcz parafii Najśw. Imion Jezusa i Maryi w Brynowie, wraz ze swoim wikariuszem Ks. Józefem Nowaczykiem zostali wezwani do Ks. Biskupa Ordynariusza Herberta Bednorza, który wręczył Mu pozwolenie na budowę nowego kościoła w rejonie osiedla Rolna - Wodospady.
Ks. Józef Nowaczyk został, dekretem z dnia 1 kwietnia mianowany budowniczym i organizatorem nowej parafii.

9 maja 1982 roku o godz. 12.00 w zaadoptowanej stodole została po raz pierwszy odprawiona Msza Św. 10 czerwca 1982 - Uroczystość Bożego
Ciała - procesja, którą prowadził Ks. A. Kocurek rozpoczęła się od kościoła parafialnego w Brynowie. Przy ulicy Rolnej był trzeci ołtarz i
od tego miejsca do nowego, tymczasowego kościoła procesję poprowadził budowniczy Ks. Józef Nowaczyk. Pismem z dnia 26 czerwca 1988 Ks. Bp Ordynariusz zatwierdził wezwanie nowego kościoła - Świętej Rodziny i św. Maksymiliana Kolbe.

6 października 1982 delegacja parafian wraz z Ks. Nowaczykiem udała się do Rzymu na uroczystość kanonizacji bł. Maksymiliana., zabierając ze sobą kamień węgielny nowego kościoła. Ojciec Święty poświecił go w Auli Pawła VI o godzinie 11.00.

Parafia została erygowana 17 października 1982 roku. Dnia 30 października Ks. Nowaczyk został mianowany proboszczem parafii Św Rodziny i św. Maksymiliana.

4 maja 1984 rozpoczęto budowę kaplicy codziennych nabożeństw, domu katechetycznego i probostwa. Całość budynku, o wymiarach: 60 m długości, 20 m. szerokości (piwnice, parter i piętro) ukończono przed 20 grudnia. Jedynie nie było jeszcze zadaszenia nad częścią probostwa.

Kaplicę poświęcił 20 grudnia 1984 roku biskup katowicki Herbert Bednorz. Powiedział - "Jestem zdumiony tak szybkim postępem w tutejszej parafii..."

Na nowym probostwie księża mieszkali od 10 sierpnia l985 roku. W dalszym ciągu jednak trwały prace przy budynku kaplicy dziennych nabożeństw i probostwa.

Trwało równocześnie budowanie kościoła duchowego i rozwijało się życie religijne przy nowym kościele. W styczniu l987 diakon Andrzej Zelek
otrzymuje w Katedrze Katowickiej, z rąk ks. Biskupa Damiana Zimonia, święcenia Kapłańskie.

W tymże 1987 roku rozpoczęto budowę Kościoła parafialnego, który został 9 października 1993 roku konsekrowany przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Od tego miesiąca zostało wprowadzane w parafii nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - w każdy trzeci piątek miesiąca. Pasterka tego roku była pierwszą w nowo konsekrowanej świątyni.

19 kwietnia 1994 - Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji.
31 grudnia 1995 - Uroczystość Świętej rodziny - przewodniczył Ks. Arcybiskup Damian Zimoń.
01 stycznia 1996 parafia gości Ks. Biskupa Ignacego Jeża z diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

24 stycznia 1996 g. 18.00 Koncert: Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluściewicza.
05 maja 1996 - Pierwsza i Wczesna Komunia Święta.
22 września 1996 Koncert Pianistów z Belgii Yves Robbe i Marie Chantal.

19 stycznia 1997 - Peregrynacja Cudownego Obrazu MB Królowej Polski - Prowadził Ks. Bp Piotr Libera.
06 stycznia 1998 - Koncert kolęd zespołu "Śląsk".
30 marca 1998 Spotkania z Poezją - "Kwiaty Polskie" - młodzieży III klas licealnych z miasta Katowic.

08 kwietnia 1998 Koncert Muzyki Sakralnej i Wielkopostnej w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego z Gliwic.
15 maja 1998 Koncert "I Litania Ostrobramska" - St. Moniuszki.
22-30 maja 1998 Czuwanie "Wieczernik Dekanalny" Duszpasterstwa Rodzin Dekanatu Katowice Panewniki.

Następują kolejne inwestycje w kościele i w domu katechetycznym...