Porządek Nabożeństw

12 NIEDZIELA ZWYKŁA

25 czerwca 2017r.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieżące potrzeby w Parafii.

Polecamy ją Waszej ofiarności i serdecznie dziękujemy.

Niedziela

25 czerwca 2017 r. – 12 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

W intencji Teresy z okazji urodzin

godz. 9:00 -

Za ++ z rodziny Kędra i Adamickich

godz. 10:30 -

W intencji małżonków Aleksandry i Krzysztofa z okazji
1 rocznicy ślubu

godz. 12:00 -

1. W intencji małżonków Krystyny i Emila Mróz
z okazji 60 rocznicy ślubu
TE DEUM

 

2. W intencji małżonków Danuty i Janusza Góralczyk
z okazji 30 rocznicy ślubu
TE DEUM

godz. 16:00 -

Za + córkę Patrycję Kupracz w 8 rocznicę śmierci oraz za + Artura Kupracza

godz. 18:00 -

Za + Józefa Kuchnia w 22 rocznicę śmierci

 

 

Poniedziałek

26.06.2017 r.

godz. 8:00 -

Za ++ rodziców Michała i Mariannę Komisarz

godz. 18:00 -

1. W intencji Anny z okazji 60 rocznicy urodzin
TE DEUM

 

 

Wtorek

27.06.2017 r.

godz. 8:00 -

1. O zdrowie dla mamy Wiesławy

 

2. W pewnej intencji

godz. 18:00 -

Za + Antoniego Wiklika w 4 rocznicę śmierci oraz
za ++ rodziców z obu stron

 

 

Środa

28.06.2017 r. – Wspomnienie św. Ireneusza, bpa

godz. 8:00 -

W intencji Krystyny z okazji 70 rocznicy urodzin
TE DEUM

godz. 18:00 -

1. Z podziękowaniem i prośbą o dar wiary i opiekę Świętej Rodziny w intencji Wiktorii Komisarz z okazji
5 rocznicy urodzin

 

2. W intencji małżonków Ilony i Arkadiusza z okazji rocznicy ślubu oraz w intencji dzieci Macieja i Ani

 

 

Czwartek

29.06.2017 r. - Święto św. Apostołów Piotra i Pawła

godz. 8:00 -

O Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Pawła
z okazji 90 rocznicy urodzin
TE DEUM

godz. 18:00 -

W intencji Ewy Kołcon z okazji urodzin

 

 

Piątek

30.06.2017 r.

godz. 8:00 -

 

godz. 18:00 -

Za ++ Janinę i Zdzisława Palka

 

 

Sobota

1.07.2017 r.

godz. 8:00 -

1. W intencji Wszystkich przygotowujących ołtarze na Boże Ciało

 

2. W intencji Wiktorii Wojasińskiej z okazji 18 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i brata Michała

godz. 18:00 -

W intencji małżonków Anny i Jerzego z okazji 40 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny TE DEUM

 

 

Niedziela

1 lipca 2017 r. – 13 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

Za ++ Zdzisława Łyczka, Marię i Franciszkę Kania

godz. 9:00 -

W intencji Zofii Wira z okazji 70 rocznicy urodzin
TE DEUM

godz. 10:30 -

W intencji Rafała Warzecha z okazji 40 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny

godz. 12:00 -

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji małżonków Haliny i Edwarda z okazji 50 rocznicy ślubu
TE DEUM

 

2. W intencji Marka z okazji 60 rocznicy urodzin

godz. 16:00 -

O Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Heleny Karabin z okazji 80 rocznicy urodzin TE DEUM

godz. 18:00 -

Za + Janusza Perzyńskiego w 10 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny