Porządek Nabożeństw

20 NIEDZIELA ZWYKŁA

20 sierpnia 2017r.

Dzisiaj Kolekta Specjalna zbierana przez Księży,

przeznaczona będzie na bieżące prace remontowe w Parafii.

Polecamy ją Waszej ofiarności i serdecznie dziękujemy.

Niedziela

20 sierpnia 2017 r. – 20 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joanny
z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny

godz. 9:00 -

Za + Bronisława Czaja w 4 rocznicę śmierci
i ++ rodziców z obu stron

godz. 10:30 -

O dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Ireny Ratajczak z okazji 87 rocznicy urodzin oraz
w intencji całej rodziny

godz. 12:00 -

Za + Bożenę Jakubiak w 1 rocznicę śmierci

godz. 16:00 -

Za ++ Helenę i Alfreda Szostek

godz. 18:00 -

Z prośbą o łaskę wiary i Boże błogosławieństwo
dla Piotra

 

 

Poniedziałek

21.08.2017 r. – Wspomnienie św. Piusa X, pap.

godz. 8:00 -

Za + Jadwigę Klar we wspomnienie 100 rocznicy urodzin, ++ dwóch mężów, rodziców, rodzeństwo
i zięcia

godz. 18:00 -

O miłość i zgodę w rodzinie

 

 

Wtorek

22.08.2017 r.

godz. 8:00 -

Za ++ rodziców Stefana i Adelajdę Szendzielorz

godz. 18:00 -

W intencji Marianny Czembor z okazji 93 rocznicy urodzin

 

 

Środa

23.08.2017 r.

godz. 8:00 -

Za + Kazimierza Wierciocha w 4 rocznicę śmierci oraz
za ++ rodziców i krewnych z obu stron

godz. 18:00 -

Za + Felicję Zabielny w 10 rocznicę śmierci

 

 

Czwartek

24.08.2017 r. – Święto św. Bartłomieja, Apostoła

godz. 8:00 -

W pewnej intencji

godz. 18:00 -

Za + Gertrudę Woźniak – od koleżanek z Zarządu Klubu „Seniora”

 

 

Piątek

25.08.2017 r.

godz. 8:00 -

Za + Stanisława Nowaka – od sąsiadów

godz. 18:00 -

Za + Stanisława Karabin i jego ++ rodziców

 

 

Sobota

26.08.2017 r. – Uroczystość NMP Częstochowskiej

godz. 8:00 -

O zdrowie dla Janusza Konkolewicza

godz. 14:00 -

Ślub: Aleksandra Smuda – Łukasz Klimas

godz. 18:00 -

1. W intencji Jacka Kołcona z okazji urodzin

 

2. Za + Zofię Nega w 1 rocznicę śmierci

 

3. Za Franciszka Grześ w 2 rocznicę śmierci
i ++ rodziców Graf i Grześ

 

 

Niedziela

27 sierpnia 2017 r. – 21 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

Za + ojca Ignacego w rocznicę śmierci

godz. 9:00 -

Za + syna Krzysztofa w 15 rocznicę śmierci, + męża Andrzeja oraz za ++ rodziców i teściów

godz. 10:30 -

W intencji Jacka z okazji 75 rocznicy urodzin
TE DEUM

godz. 12:00 -

O Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Lucyny
i Tomasza Kowalskich oraz w intencji dzieci

 

Po Mszy św. chrzest św. dziecka Wojciecha Kwiatka

godz. 16:00 -

Za ++ Elżbietę, Zbigniewa i Karolinę Skulimowskich w 20 rocznicę śmierci

godz. 18:00 -

W intencji Anny o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie
dla matki i dziecka