Porządek Nabożeństw

29 NIEDZIELA ZWYKŁA

22 października 2017r.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest bieżące potrzeby w Parafii.

Polecamy ją Waszej ofiarności i serdecznie dziękujemy.

Niedziela

22 października 2017 r. – 29 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

Za + Mariana Debowskiego w 2 rocznicę śmierci

godz. 9:00 -

Z podziękowaniem i prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej
w intencji Darii

godz. 10:30 -

Za + Józefa Mrozka w rocznicę śmierci

godz. 12:00 -

1. Za Parafian

 

2. W intencji małżonków Agnieszki i Andrzeja Sarkowicz
z okazji 25 rocznicy ślubu TE DEUM

 

3. Dziękczynna za pontyfikat św. Jana Pawła II

godz. 16:00 -

W intencji Emilii z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie

godz. 18:00 -

Za + Władysława Kozłowskiego w 14 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców i rodzeństwo

 

 

Poniedziałek

23.10.2017 r.

godz. 8:00 -

1. Za + męża Józefa Wieczorka we wspomnienie urodzin

 

2. Za ++ Józefa i Pawła Idziak, ++ teściów Reginę
i Józefa i za ++ z rodziny

godz. 18:00 -

1. Za + Tolię Jarek – od sąsiadów z ul. Grzyśki 13B

 

2. Za ++ rodziców Marię i Antoniego Kałuża oraz
za ++ z rodziny

 

 

Wtorek

24.10.2017 r.

godz. 8:00 -

Za ++ Annę i Tadeusza Kuc i ich rodziców

godz. 18:00 -

1. Za + Krystynę Bakuła

 

2. Za + Stefanię Annę Cebulską – od brata Tadeusza

 

 

Środa

25.10.2017 r.

godz. 8:00 -

Za ++ Annę i Franciszka Kubica i ++ z rodziny

godz. 18:00 -

1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji Anny oraz
w intencji całej rodziny

 

2. Za + Henryka Kubisza i za ++ z rodziny

 

 

Czwartek

26.10.2017 r.

godz. 8:00 -

Za ++ rodziców Klemensa i Marię oraz za ++ siostry Stefanię i Agnieszkę

godz. 18:00 -

1. Za ++ Tadeusza Maciejczyka i Włodzimierza Markiewicza

 

2. Za + Antoniego Kawończyka – od sąsiadów z ulicy Ligockiej 88A

 

3. Za + Eryka Niewiadomskiego we wspomnienie urodzin
oraz za ++ Agnieszkę i Andrzeja Niewiadomskich

 

 

Piątek

27.10.2017 r.

godz. 8:00 -

Za + Eugeniusza Tyrtania we wspomnienie urodzin

godz. 18:00 -

1. Za ++ rodziców Hildegardę i Ludwika Czupała
i za ++ Jadwigę i Antoniego Matuszyńskich

 

2. Za ++ rodziców Helenę i Stanisława

 

 

Sobota

28.10.2017 r. – Święto św. Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza

godz. 8:00 -

Za ++ rodziców Teresę i Mieczysława i ++ z rodziny

godz. 18:00 -

1. W intencji Helenki i Mirosława z okazji urodzin

 

2. Za + Elżbietę Skaźnik i ++ z rodziny

 

3. Za + Krystynę Szarwiło w 5 rocznicę śmierci, ++ Janinę, Mirosława i Grzegorza oraz za ++ z rodziny

 

 

Niedziela

29 października 2017 r. – 30 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

Za + Jana Lukaszka w 1 rocznicę śmierci

godz. 9:00 -

O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia w intencji Bolesława z okazji 75 rocznicy urodzin TE DEUM

godz. 10:30 -

Za + Irenę Wojna - Jastal

godz. 12:00 -

Za ++ Karin i Adama Kowalski w 5 rocznicę śmierci

 

Po Mszy św. chrzest dziecka Antoniny Anny Kaczmarczyk

godz. 16:00 -

W intencji Tadeusza z okazji imienin

 

Po Mszy św. roczek dziecka Filipa Zbigniewa Gajdzika

godz. 18:00 -

1. W intencji Magdaleny i Rafała Molenckich z okazji
60 rocznicy urodzin TE DEUM

 

2. Za + Bronisława Szcząchor i za ++ rodziców z obu stron

godz. 19:00 -

Koncert – Festiwal Bachowski