Po trzynastu latach od wybudowania organy w naszym kościele wymagały gruntownego czyszczenia i prac regulacyjno - remontowych.
Przedstawiamy opinię Archdiecezjanego Wizytatora Organów i Organistów,
profesora Juliana Gembalskiego: