ŚLUB KONKORDATOWY

Narzeczeni na 3 miesiące przed ślubem najpierw zgłaszają się do USC z aktami urodzenia, następnie przychodzą spisać protokół przedślubny do Kancelarii Parafialnej z następującymi dokumentami:
            3 Zaświadczenia z USC
            dowód osobisty
            metryka chrztu świętego (najświeższej daty)
            świadectwo Sakramentu Bierzmowania (gdy nie jest odnotowany w metryce chrztu świętego)
            świadectwo ukończenia religii w szkole średniej
   

ŚLUB CYWILNY W USC

Narzeczeni na 3 miesiące przed ślubem przychodzą spisać protokół przedślubny do Kancelarii Parafialnej z następującymi dokumentami:
        dowód osobisty
        metryka chrztu św.(najświeższej daty)
        świadectwo Sakramentu Bierzmowania (gdy nie jest odnotowany w metryce chrztu świętego)
        świadectwo ukończenia religii w szkole średniej