W 2023 roku: w roku poprzednim:

Mszy świętych w tym roku
w naszym kościele odprawiono:

w tym:

1300 1385
Msze Święte "Za Parafian": 74 76
Msze Święte "Za dusze w czyśćcu - ofiara ze skarbonki": 60 60
Komunii świętej rozdzielono: 57.000 61.000
Do I Komunii Świętej przystąpiło: 49 dzieci 49 dzieci
Do Bierzmowania przystąpiło: 48 osób 53 osoby
Chrzest Święty przyjęło: 27 dzieci 33 dzieci
- w tym chłopców: 14 14
- dziewczynek: 13 19
Sakrament Małżeństwa przyjęło : 3 pary 10 par
Pogrzebów było :

46
(w naszym kościele 25)

52
(w naszym kościele 24)
Odwiedziny chorych (comiesięcznie): około 23 osoby 25


Parafia finansowała także obiady i stypendia dla dzieci i młodzieży.

Podziękowanie:

  • Kapłanom
  • Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
  • Służbie kościelnej a zwłaszcza kościelnym
  • Organistom i Zespołowi "Familia Nostra"
  • Sprzątającym i strojącym kościół
  • Pani w kancelarii i w kuchni
  • Panu gospodarzowi
  • Wszystkim Grupom i Wspólnotom
  • Radzie Parafialnej
  • Wszystkim Parafianom i Gościom
Za: modlitwę, wyrozumiałość, życzliwość, dobrą radę
i wsparcie materialne.
Ks. Proboszcz Stanisław Łapok
Katowice 31.12.2023r.