Porządek Nabożeństw

24 NIedziela ZWYKŁA

16 września 2018r.

Kolekta dzisiejsza to kolekta specjalna, zbierana przez księży,
przeznaczona na spłatę nowej posadzki w kościele.
Polecamy ją Waszej ofiarności i serdecznie dziękujemy.

Niedziela

16 września 2018 r. – 24 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

W intencji Artura

godz. 9:00 -

Za + Stefanię Annę Cebulską w 1 rocznicę śmierci oraz
za ++ rodziców z obu stron

godz. 10:30 -

1. W intencji małżonków Elżbiety i Adama Mazur z okazji
25 rocznicy ślubu

 

2.)W intencji Marty z okazji urodzin, o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski

godz. 12:00 -

W intencji Urszuli i Bronisława Jekel z okazji 35 rocznicy
ślubu, o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w rodzinie

Po Mszy Świętej roczek: Dominika Staszewska

godz. 16:00 -

Za + Hildegardę Rzymek w rocznicę urodzin

godz. 18:00 -

Za + Romana Bortlik i ++ z rodziny

 

 

Poniedziałek

17.09.2018 r.

godz. 8:00 -

Za ++ Annę i Franciszka i ++ z rodziny Kubica

godz. 18:00 -

1. W intencji Michała z okazji 75 rocznicy urodzin
i w intencji całej rodziny (TE DEUM)

 

2. Za + Joannę Szczęsny, od sąsiadów z ulicy Ligockiej

 

 

Wtorek

18.09.2018r. Święto św. Stanisława Kostki,
zakonnika

godz. 8:00 -

1. Za + ojca Wilhelma w 40 rocznicę śmierci
i + teściową Helenę w 40 rocznicę śmierci

 

2. W intencji Adama z okazji urodzin, o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski

godz. 18:00 -

1. W intencji księdza Proboszcza Stanisława Łapoka,
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego,
od róży VIII i IX

 

2. W intencji Danuty z okazji 70 rocznicy urodzin
(TE DEUM)

 

 

Środa

19.09.2018 r.

godz. 8:00 -

W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI

godz. 18:00 -

1. Za ++ Halinę Filipczyk i Joannę Kumor

 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

Czwartek

20.09.2018 r. Wspomnienie św. Męcz. Andrzeja
Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i towarzyszy

godz. 8:00 -

W intencji Teresy z okazji urodzin

godz. 18:00 -

1. Za dusze cierpiące w czyśćcu

 

2. Za Annę i Krzysztofa z okazji 10 rocznicy ślubu, oraz
o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny

 

 

Piątek

21.09.2018 r. Święto św. Mateusza, Apostoła

godz. 8:00 -

1. O nawrócenie grzeszników

 

2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Sylwii, Bożeny, Czesława
i Łukasza z okazji urodzin

godz. 18:00 -

1. Za + Stanisława Keller we wspomnienie urodzin

 

2. Za + Marka Mucha w 2 rocznicę śmierci

 

 

Sobota

22.09.2018 r.

godz. 8:00 -

1. Za + syna Michała Buda i ++ z rodziny

2. W intencji Alicji Wołowskiej z okazji 13 rocznicy
urodzin

godz. 18:00 -

1. Za ++ Adelajdę i Józefa Wieczorek i + Łucję Witta

 

2. Za + Cecylię Patalong, od sąsiadów z ulicy Ligockiej
88B i 88A

 

 

Niedziela

23 września 2018 r. – 25 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

Za + Henryka Nike w 19 rocznicę śmierci

godz. 9:00 -

Za ++ Helenę i Alfreda w rocznicę śmierci

godz. 10:30 -

W intencji Sylwii Gazdowicz z okazji 19 rocznicy urodzin

godz. 12:00 -

W intencji Michaliny Krawczyk z okazji 80 rocznicy
urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie

(TE DEUM)

godz. 16:00 -

1. W intencji Anny i Jana z okazji 40 rocznicy ślubu
(TE DEUM)

 

2. W intencji Elżbiety i Ireneusza z okazji 1 rocznicy ślubu

godz. 18:00 -

Za + Romana Bortlik i ++ z rodziny