Uczestnicy: Dorośli
Terminy spotkań: Spotkania raz w tygodniu
Miejsce spotkań: Klub Seniora
ul. Hetmańska 1
Osoba odpowiedzialna/ kontaktowa:   

Ks. Prob. Stanisław Łapok

pani Regina Pogoda

pani Aniela Tuks