Uroczystość Pierwszej Komunii świętej
(wg zarządzenia Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca z 4 maja 2020r)

 

Uroczystość Wczesnej i Pierwszej Komunii św.

 

Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami
i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne. Odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze
w porozumieniu z proboszczem.

 

Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad opisanych
w punkcie 4.

 

Pierwszej Komunii św. udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć
o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje.”

 

 

STRESZCZAJĄC : Mając na uwadze duchowe dobro dzieci, które w tym roku szkolnym przygotowywały się do pierwszej komunii św. ale także respektując wszystkie zasady sanitarne ustalone przez władzę państwową informuję że w naszej parafii istnieje możliwość zorganizowania
w
najbliższym czasie uroczystości komunijnej dla pojedynczej lub kilku rodzin.

Nie należy oczekiwać że w tym roku (także po wakacjach) będzie możliwe zorganizowanie pierwszej komunii św. w dotychczasowej formie czyli
z udziałem wszystkich dzieci oraz rodziców i zaproszonych gości.

Rodziców zainteresowanych organizacją pierwszej komunii św. w tej nowej formie prosimy o kontakt z katechetkami w celu ustalenia wszystkich szczegółów .

 

   Szczęść Boże

                                          Ks. Proboszcz Stanisław Łapok

Sprawowanie posługi duszpasterskiej i liturgicznej