Uroczystość Pierwszej Komunii świętej
(wg zarządzenia Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca z 25 marca 2020r)

 

1. Po Wielkanocy :

a. wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte
do czasu ustania epidemii
.


b. wariant II:
jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

 

2. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka
w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

 

3. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka
w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

 

4. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

 

Streszczając - Warunkiem jakichkolwiek , rozsądnych i odpowiedzialnych decyzji w kwestii uroczystości Pierwszej Komunii św. jest powrót dzieci do szkół… Wyznaczanie dzisiaj konkretnych dat jest nieodpowiedzialne… i może narazić rodziców na niepotrzebne wydatki (np. rezerwacja lokalu).

                     Proboszcz Ks. Stanisław Łapok.