W 2020 roku: w roku poprzednim:

Mszy świętych w tym roku
w naszym kościele odprawiono:

w tym:

1324 1341
Msze Święte "Za Parafian": 66 72
Msze Święte "Za dusze w czyśćcu - ofiara ze skarbonki": 45 65
Komunii świętej rozdzielono: 52.000 85.000
Do I Komunii Świętej przystąpiło: 43 dzieci 26 dzieci
Do Bierzmowania przystąpiło: 40 osób 69 osoby
Chrzest Święty przyjęło: 32 dzieci 38 dzieci
- w tym chłopców: 13 25
- dziewczynek: 19 13
Sakrament Małżeństwa przyjęło : 5 par 11 par
Pogrzebów było :

53
(w naszym kościele 28)

42
(w naszym kościele 30)
Odwiedziny chorych (comiesięcznie): około 23 24


Parafia finansowała także obiady i stypendia dla dzieci i młodzieży.

Podziękowanie:

 • Kapłanom
 • Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
 • Służbie kościelnej a zwłaszcza kościelnym
 • Organistom i Zespołowi "Familia Nostra"
 • Sprzątającym i strojącym kościół
 • Pani w kancelarii i w kuchni
 • Panu gospodarzowi i palaczowi równocześnie
 • Wszystkim Grupom i Wspólnotom
 • Klubowi Seniora i Zespołowi Charytatywnemu
 • Prowadzącym poradnie psychologiczną i logopedyczną
 • Radzie Parafialnej
 • Wszystkim Parafianom i Gościom
Za: modlitwę, wyrozumiałość, życzliwość, dobrą radę
i wsparcie materialne.
Ks. Proboszcz Stanisław Łapok
Katowice 31.12.2020r.