W 2021 roku: w roku poprzednim:

Mszy świętych w tym roku
w naszym kościele odprawiono:

w tym:

1407 1324
Msze Święte "Za Parafian": 70 66
Msze Święte "Za dusze w czyśćcu - ofiara ze skarbonki": 60 45
Komunii świętej rozdzielono: 53.000 52.000
Do I Komunii Świętej przystąpiło: 49 dzieci 43 dzieci
Do Bierzmowania przystąpiło: 30 osób 40 osoby
Chrzest Święty przyjęło: 23 dzieci 32 dzieci
- w tym chłopców: 11 13
- dziewczynek: 12 19
Sakrament Małżeństwa przyjęło : 5 par 5 par
Pogrzebów było :

68
(w naszym kościele 31)

53
(w naszym kościele 28)
Odwiedziny chorych (comiesięcznie): około 27 23


Parafia finansowała także obiady i stypendia dla dzieci i młodzieży.

Podziękowanie:

 • Kapłanom
 • Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
 • Służbie kościelnej a zwłaszcza kościelnym
 • Organistom i Zespołowi "Familia Nostra"
 • Sprzątającym i strojącym kościół
 • Pani w kancelarii i w kuchni
 • Panu gospodarzowi
 • Wszystkim Grupom i Wspólnotom
 • Zespołowi Charytatywnemu
 • Radzie Parafialnej
 • Wszystkim Parafianom i Gościom
Za: obecność, modlitwę, wyrozumiałość, życzliwość, dobrą radę
i wsparcie materialne.
Ks. Proboszcz Stanisław Łapok
Katowice 31.12.2021r.