W 2017 roku: w roku poprzednim:
Mszy świętych w tym roku w naszym kościele odprawiono:
w tym:
1433 1483
Msze Święte "Za Parafian": 61 80
Msze Święte "Za dusze w czyśćcu - ofiara ze skarbonki": 58 59
Komunii świętej rozdzielono: 90.000 81.000
Do I Komunii Świętej przystąpiło: 44 dzieci 58 dzieci
Do Bierzmowania przystąpiło: 45 osób 44 osoby
Chrzest Święty przyjęło: 40 dzieci 53 dzieci
- w tym chłopców: 22 31
- dziewczynek: 18 22
Sakrament Małżeństwa przyjęło : 12 par 21 par
Pogrzebów było : 44 (w naszym kościele 13) 54 (w naszym kościele 21)
Odwiedziny chorych (comiesięcznie): 26 25
- w całym roku: 286 227
- w nagłych wypadkach: 3 4

100 rodzin 2 razy w roku zostało obdarowanych paczkami żywnościowymi.
Parafia finansowała także obiady i stypendia dla dzieci i młodzieży.

Podziękowanie:

 • Kapłanom
 • Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
 • Służbie kościelnej a zwłaszcza kościelnym
 • Organistom i Zespołowi "Familia Nostra"
 • Sprzątającym i strojącym kościół
 • Pani w kancelarii i w kuchni
 • Panu gospodarzowi i palaczowi równocześnie
 • Wszystkim Grupom i Wspólnotom
 • Klubowi Seniora i Zespołowi Charytatywnemu
 • Prowadzącym poradnie psychologiczną i logopedyczną
 • Radzie Parafialnej
 • Wszystkim Parafianom i Gościom
Za: modlitwę, wyrozumiałość, życzliwość, dobrą radę
i wsparcie materialne.
Ks. Proboszcz Stanisław Łapok
Katowice 31.12.2017r.