Rada parafialna jest wspólnotą, która w imię odpowiedzialności za Kościół lokalny, jakim jest każda parafia, ma przede wszystkim służyć dobrą radą swoim duszpasterzom w celu wspólnego rozwiązywania różnych problemów, zarówno duszpasterskich, jak i ekonomicznych. Powinni do niej należeć ci parafianie, którym leży na sercu dobro swojej parafii, a także Kościoła powszechnego.

Regulamin Rady Parafialnej

18 czerwca mały miejsce wybory do Rady Parafialnej

 

 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 

wybranej 18 czerwca 2017 roku

 

 

I. Z urzędu:
 

 1. Ks. Stanisław Łapok - proboszcz

 2. Ks. Tomasz Cyganik - wikariusz

 3. Józef Stala – szafarz

 4. Krzysztof Kempa – organista

 5. Marzena Janikowska – Internetowa Strona Parafii

 6. Barbara Wołowska – Szkoła Katolicka

  II. Z mianowania:

   

 7. Barbara Jaworska – pracownik Gościa Niedzielnego

 8. Józef Kobyliński - emeryt

 9. Cezary Lewandowski - lekarz

 10. Nina Łakomy - nauczyciel

 11. Marcin Maszka – przedstawiciel młodzieży

 12. Bożena Pawluczuk- nauczyciel

 13. Regina Pogoda – Zespół Charytatywny, Klub Seniora

 14. Anna Redczuk – Parafialny Zespół Liturgiczny

 15. Jan Szewieczek - lekarz

 16. Jacek Wojdyło - prawnik

   

  III. Z wyboru:
   

 17. Jacek Drobnik – nauczyciel akademicki

 18. Renata Keller – emeryt

 19. Maria Maciejczyk – filolog

 20. Bernadeta Matuszek – Zespół Charytatywny

 21. Marek Pałus - prawnik

 22. Krystyna Rzychoń – Legion Maryi

 23. Małgorzata Wilk – filolog

 24. Szczepan Witaszek – filolog

 25. Zbigniew Wysocki – nauczyciel akademicki