Porządek Nabożeństw

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

22 listopada 2020r.

Dziękujemy za ofiary składane w kościele
i na konto parafialne.

Niedziela

22 listopada 2020r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

godz. 7:00 -

Za + Antoniego Taborskiego – od Krzysztofa Figlewicza z rodziną

godz. 9:00 -

Za + Anielę Orzegowską w 25 rocznicę śmierci oraz
za ++ rodziców

godz. 10:30 -

W intencji Elżbiety z okazji 50 rocznicy urodzin
TE DEUM

godz. 12:00 -

O Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Dagmary Żuchnickiej - Michnik

godz. 16:00 -

Za + męża Zenona Gamrat, ++ rodziców z obu stron oraz za ++ Małgorzatę, Klaudiusza, Łucję i Pawła

godz. 18:00 -

Za + Romana Palenica w 6 rocznicę śmierci,
++ z rodziny Palenica, Sobel, Babczyński, Pogoda

 

 

Poniedziałek

23.11.2020r.

godz. 8:00 -

1. Za ++ Martę, Józefa, Bernarda i Klarę Grolik

 

2. Za + Krzysztofa Szojda – od rodziny Kanieckich
i Kalamotów z Dobrakowa

godz. 18:00 -

Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

Wtorek

24.11.2020r.

godz. 8:00 -

1. Za + Rajmunda Seweryna

 

2. Za ++ Annę, Andrzeja i Mikołaja Citak i ++ z rodziny

godz. 18:00 -

Za + Antoniego Cieślaka w 5 rocznicę śmierci oraz
za + Irenę Cieślak

 

 

Środa

25.11.2020r.

godz. 8:00 -

1. Za + Antoniego Taborskiego – od Bożeny i Jerzego
z rodziną z Białegostoku

 

2. Za ++ Tadeusza i Danutę Supera oraz Ich + syna

godz. 18:00 -

1. Za + Ludwikę Deja – od sąsiadów z ul. Rolnej 49A

 

2. Za + Irenę Suchy – od sąsiadów z ul. Kredytowej 15

 

 

Czwartek

26.11.2020 r.

godz. 8:00 -

1. Za + George Romilly Shaw

 

2. Za + Tadeusza Maciejewskiego w 7 rocznicę śmierci,
+ brata Wojciecha oraz za ++ rodziców i teściów

godz. 18:00 -

1. Za + Ludwikę Deja

 

2. Za + Aleksandrę Szołtys

 

 

Piątek

27.11.2020r.

 

godz. 8:00 -

1. Za ++ Zofię i Antoniego Dudek

 

2. Za + Helmuta Stacha – od sąsiadów z ul. Rolnej 51

godz. 18:00 -

1. Za + Małgorzatę w 20 rocznicę śmierci, + męża Fryderyka Antes oraz za ++ rodziców z obu stron

 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

Sobota

28.11.2020r.

godz. 8:00 -

1. Za + Bożenę Krawczyńską – od siostry z synem
i synową

 

2. Za + Romana Heller w 30 dzień po śmierci

godz. 18:00 -

1. Za + Janinę Grześ w 15 rocznicę śmierci,
++ Antoniego Graf i Franciszka Grześ oraz za ++
z rodziny Graf, Nowak, Grześ, Minoł i Bareja

 

2. Za ++ Adelajdę i Józefa Wieczorek i + Łucję Witta

 

 

Niedziela

29 listopada 2020r. – 1 Niedziela Adwentu - Niedziela Trzeźwości

godz. 7:00 -

Za + Elżbietę Cenacewicz w 4 rocznicę śmierci

godz. 9:00 -

Za ++ rodziców Zofię i Konstantego Greczkowskich,
++ Anielę i Zdzisława Drapacz oraz za ++ z rodziny

godz. 10:30 -

Za ++ Stanisława Górkę, rodziców z obu stron,
++ braci, i siostry, wnuczkę Tatianę i zięcia Arkadiusza Buraczyńskich

godz. 12:00 -

Za + Ludwikę Deja

godz. 16:00 -

Za + Mariana Strzoda

godz. 18:00 -

Za + Magdalenę Kołeczko i ++ z rodziny