Porządek Nabożeństw

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ tRÓJCY

NIedziela 27 maja 2018r.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieżące potrzeby w Parafii.

Polecamy ją Waszej ofiarności i serdecznie dziękujemy.

Niedziela

27 maja 2018 r. - Uroczystość Najświętszej Trójcy

godz. 7:00 -

Za + mamę Irenę

godz. 9:00 -

Za ++ Mariannę i Stefanię

godz. 10:30 -

W intencji rocznego dziecka Bruno Socha oraz
w intencji jego rodziców i chrzestnych

godz. 12:00 -

Za ++ rodziców Zofię i Józefa Targosz

godz. 16:00 -

Za ++ rodziców Kazimierę i Eustachego Jacenków
w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny

godz. 18:00 -

Za + córkę Magdalenę o radość wieczną - we wspomnienie imienin

godz. 19:00 -

Koncert Maryjny

 

 

Poniedziałek

28.05.2018 r.

godz. 8:00 -

1. Za ++ Annę i Stanisława Badura i ++ z rodziny

 

2. Za + Edwarda Kolacha – od szwagra Edwarda

godz. 18:00 -

1. Za + mamę Łucję i + matkę chrzestną Marię

 

2. Za ++ Amalię Babczyńską, męża Waldemara,
++ z rodziny Sobel, Pogoda, Palenica i Sack

 

 

Wtorek

29.05.2018r. – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej

godz. 8:00 -

1. Za ++ Zofię i Czesława Woch

 

2. Za + Emilię Polczyk w rocznicę śmierci, ++ dwóch mężów, ++ synów Kazimierza i Gerarda
i ++ z rodziny

godz. 18:00 -

Za ++ Helenę i Alojzego Kosowskich i ++ z rodziny

 

 

Środa

30.05.2018 r. – Wspomnienie św. Jana Sarkandra

godz. 8:00 -

Za + Józefa Grobelnego

godz. 18:00 -

1. Za + Adama Philip w 7 rocznicę śmierci
i ++ rodziców z obu stron

 

2. Za ++ Janinę i Krystiana Rybickich oraz za ++ rodziców z obu stron

 

 

Czwartek

31.05.2018 r. - Urocz. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

godz. 7:00 -

Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
w rodzinie

godz. 9:00 -

1. Za Parafian

 

2. Za Kapłanów pochodzących i pracujących w Parafii

Po procesji

Z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o zdrowie dla dziecka i rodziców

godz. 12:00 -

Za + Józefa Grobelnego

godz. 16:00 -

W intencji Teresy Mildner z okazji 85 rocznicy urodzin
TE DEUM

godz. 18:00 -

 

 

 

Piątek

1.06.2018 r. – Dzień Dziecka

godz. 8:00 -

1. Za ++ teściów Julię i Władysława oraz
za ++ dziadków i rodzeństwo

 

2. Za + Edwarda Kolacha – od dzieci zmarłego brata Bronisława

godz. 18:00 -

Z podziękowaniem za opiekę i otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
w intencji małżonków Doroty i Macieja oraz ich córek

 

 

Sobota

2.06.2018 r.

godz. 8:00 -

Za + syna Michała Buda - we wspomnienie urodzin

godz. 18:00 -

1. W pewnej intencji

 

2. Za ++ Marię Kozak i męża Tomasza

 

 

Niedziela

3 czerwca 2018 r. - 9 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

Za + Michała Komisarza

godz. 9:00 -

Za + Barbarę Nowak – od sąsiadów

godz. 10:30 -

Za + Edwarda Kolacha – od sąsiadów z ul. Stromej 3B

godz. 12:00 -

W intencji dziecka przyjmującego chrzest św. Bruno Wałęga, jego trzy letniego brata Franciszka i ich tatę z okazji urodzin oraz w intencji mamy i rodziców chrzestnych

godz. 16:00 -

W intencji rocznego dziecka Katarzyny Janus oraz
w intencji jej rodziców i chrzestnych

godz. 18:00 -

Za ++ Marię Faltus, Stanisława Parysiewicza oraz
za ++ z rodzin Kołodziej i Łuba