Porządek Nabożeństw

33 NIEDZIELA ZWYKŁA

19 listopada 2017r.

Kolekta dzisiejsza jest Kolektą Specjalną,
zbieraną przez Księży i przeznaczona będzie na zakup węgla.

Polecamy ją Waszej ofiarności i serdecznie dziękujemy.

Niedziela

19 listopada 2017 r. – 33 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

W intencji Jego Świątobliwości Benedykta XVI

godz. 9:00 -

1. Za ++ Emilię i Euzebiusza Pander

 

2. Za + Krystynę w 11 rocznicę śmierci

godz. 10:30 -

Za ++ rodziców Halinę i Alojzego Piechota

godz. 12:00 -

Za ++ Adama i Karin Kowalski w 6 rocznicę śmierci

godz. 16:00 -

Za + Krystynę Malczewską w 3 rocznicę śmierci

godz. 18:00 -

Za + Józefa Pietrusińskiego w rocznicę śmierci

 

 

Poniedziałek

20.11.2017 r. – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

godz. 8:00 -

Za ++ rodziców Macieja i Lidię Kozak oraz
za + Romana Zagozdę

godz. 18:00 -

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji małżonków Alicji i Henryka Gąska z okazji 35 rocznicy ślubu TE DEUM

 

2. W intencji Jana Chmiela z okazji urodzin

 

 

Wtorek

21.11.2017 r. – Wspomnienie Ofiarowania NMP

godz. 8:00 -

Za ++ rodziców Małgorzatę i Andrzeja Słowiaczek

godz. 18:00 -

1. Za ++ rodziców Władysławę i Zygmunta Paw, siostrę Władysławę i za ++ z rodziny

 

2. Za ++ Mariana i Leokadię Prusińskich oraz
za + Zofię Warzyńską

Środa

22.11.2017 r. – Wspomnienie św. Cecylii

godz. 8:00 -

1. Za + mamę Katarzynę i ++ z rodziny

 

2. Za ++ rodziców Cecylię i Klemensa Urbańczyk
i za ++ braci Rudolfa i Pawła

godz. 18:00 -

1. W intencji Cecylii z okazji urodzin i imienin

 

2. W intencji Chóru „Fermata”

 

3. Za + Romana Palenica w 3 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny

 

 

Czwartek

23.11.2017 r.

godz. 8:00 -

1. O zdrowie dla ks. Kazimierza

 

2. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla wnuka i syna z okazji urodzin

godz. 18:00 -

1. Za + Marię Duda i ++ z rodziny

 

2. Za ++ rodziców, braci, ++ z rodziny i dusze
w czyśćcu cierpiące

 

 

Piątek

24.11.2017 r.

godz. 8:00 -

Za + Stefana Kołacza, ++ rodziców z obu stron
i rodzeństwo

godz. 18:00 -

1. W intencji męża Andrzeja z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny TE DEUM

 

2. W intencji małżonków Ewy i Jacka z okazji 45 rocznicy ślubu

 

 

Sobota

25.11.2017 r.

godz. 8:00 -

1. Za + mamę Albinę Smyczyńską w 5 rocznicę śmierci

 

2. W pewnej intencji

godz. 18:00 -

1. Za ++ Adelajdę i Józefa Wieczorek i + Łucję Witta

 

2. Za ++ Rozalię i Augustyna Baranek

 

3. Za ++ Zofię i Jana Męcik i + Stanisława Michalskiego

 

 

Niedziela

26 listopada 2017 r. - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

godz. 7:00 -

Za + Elżbietę Cenacewicz w 1 rocznice śmierci

godz. 9:00 -

W intencji Jolanty Borówka z okazji 70 rocznicy urodzin TE DEUM

godz. 10:30 -

Za ++ Marię i Jana Lichwała, Mariannę i Józefa Mikołajczak i za ++ z rodziny

godz. 12:00 -

Za + Cecylię i ++ z rodziny

godz. 16:00 -

Za ++ Janinę Graf w 11 rocznicę śmierci, Antoniego Graf, Franciszka Grześ oraz
za ++ z rodzin Graf, Grześ, Nowak i Minoł

godz. 18:00 -

Za + męża Władysława Kozerę i za + Mieczysława Kozerę

godz. 19:00 -

Koncert „Muzyka Organowa u Św. Rodziny”