Porządek Nabożeństw

31 NIEDZIELA ZWYKŁA

5 listopada 2017r.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii.

Polecamy ją Waszej ofiarności i serdecznie dziękujemy.

Niedziela

5 listopada 2017 r. – 31 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

W intencji Karoliny i Roberta o wzrost wiary i dary Ducha Świętego

godz. 9:00 -

1. Za ++ Anielę, Otylię i Wernera Orzegowskich

 

2. Za ++ zalecanych

godz. 10:30 -

Za ++ z rodziny Szeremeta i Końskich

godz. 12:00 -

W intencji rocznego dziecka Martyny oraz w intencji jej rodziców i chrzestnych

godz. 16:00 -

Za ++ męża Zenona Gamrata, rodziców z obu stron Małgorzatę, Klaudiusza, Łucję i Pawła

godz. 18:00 -

Za + Hildegardę Rzymek oraz ++ rodziców Cecylię
i Andrzeja

 

 

Poniedziałek

6.11.2017 r.

godz. 8:00 -

1. Za ++ z rodzin Niedziela, Tyrtania i Malejka

 

2. Za ++ zalecanych

godz. 18:00 -

1. Do Bożej Opatrzności o błogosławieństwo dla rodziny Skaźnik

 

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Skaźnik, Okunek i Kapała

 

 

Wtorek

7.11.2017 r.

godz. 8:00 -

1. Za + Dariusza Repel w 6 rocznicę śmierci oraz
za ++ z rodziny

 

2. Za ++ zalecanych

godz. 18:00 -

1. Za ++ O. Justyna, Damiana, Tarsycjusza i Gracjana oraz za ++ członków III Zakonu Franciszkańskiego

 

2. Za + Piotra Krawczyka w 3 rocznicę śmierci oraz
za ++ z rodziny

 

 

Środa

8.11.2017 r.

godz. 8:00 -

1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji mamy Elżbiety z okazji 92 rocznicy urodzin

 

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji Janiny
i Grzegorza Waksmundzkich

 

3. Za ++ zalecanych

godz. 18:00 -

1. Za ++ Halinę i Mariana Janikowskich, Zdzisława Janikowskiego i ++ z rodziny Janikowski i Pełka

 

2. Za + Stefanię Annę Cebulską od lokatorów
z ul. Załęskiej 39 i 41

 

 

Czwartek

9.11.2017 r.

godz. 8:00 -

Za + Józefa Gwioździka w 2 rocznicę śmierci
i za + siostrę Gertrudę w 9 rocznicę śmierci

godz. 18:00 -

1. W intencji Bogumiły z okazji 80 rocznicy urodzin
TE DEUM

 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

Piątek

10.11.2017 r. – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap.

godz. 8:00 -

1. Za ++ Joannę, Janinę i Ludwika Puzon
i + Władysława Grędzińskiego

 

2. Za ++ czcicieli Bożego Miłosierdzia

godz. 18:00 -

1. Za + ojca Wacława Rasińskiego i za ++ dziadków

 

2. Za + Feliksa Podyma w 30 dzień po śmierci

 

 

Sobota

11.11.2017 r. – Wspomnienie św. Marcina
z Tours, bpa

godz. 8:00 -

Za + Halinę Mendel i + Bolesława Maciaszek

godz. 10:00 -

Za Ojczyznę

godz. 18:00 -

1. Za + Halinę Blacheta we wspomnienie urodzin

 

2. Za + Janinę Stelmach – od lokatorów z ulicy Ligockiej nr 70

 

 

Niedziela

12 listopada 2017 r. – 32 Niedziela Zwykła

godz. 7:00 -

Za + Stanisława Tereszkiewicza w 6 rocznicę śmierci

godz. 9:00 -

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji Róży
z okazji 75 rocznicy urodzin TE DEUM

godz. 10:30 -

Za + Klaudię Laska

godz. 12:00 -

Za ++ Zofię, Józefa i Michała Targosz

godz. 16:00 -

W intencji dziecka przyjmującego chrzest św. Oliwiera Mateusza Grudnia i w intencji rocznego dziecka Natalii Kluczwajd oraz w intencji ich rodziców i chrzestnych

godz. 18:00 -

Za ++ rodziców Elżbietę i Henryka Flaumen oraz
za ++ z rodziny

godz. 19:00 -

Koncert – Beaty Bednarz