Przypominamy wiernym aktualne przepisy dotyczące praktykowania pokuty:

 1. Dni nakazane praktykowania pokuty W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są:
  1. poszczególne piątki całego roku;
  2. czas Wielkiego Postu.
  W tych dniach wierni powinni:
  1. modlić się w sposób szczególny;
  2. wykonywać uczynki pobożności i miłości;
  3. podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków;
  4. zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość.
 2. Zachowanie postu i wstrzemięźliwości Wg kan. 1250 „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość.

  Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

  Zachęca się, zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego, do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce.

  Biskupi przypominają, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia.

  Post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich między 18 i 60 rokiem życia.

  Nie możliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od katolika podjęcia innych form pokuty.

  Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.

  Biskupi przypominają w ten sposób wszystkim uczestnikom zabaw oraz tym, którzy je organizują, by uszanowali dni pokuty, a zwłaszcza czas Wielkiego Postu.