Ogłoszenia Duszpasterskie

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

5 kwietnia 2020r.

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej (Pasyjną) a kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te Wielkie Niedziele jak klamrą spinają w jedną całość dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesną śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa.
W sposób szczególny prawdę tę ukazują dni między tymi niedzielami,
a zwłaszcza ostatnie trzy dni paschalne tzw. TRIDUUM PASCHALNE.

WIELKI CZWARTEK - dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii
i Kapłaństwa

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00.

WIELKI PIĄTEK dzień męki i śmierci Jezusa.

- Koronka do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęcie nowenny – o godz.15:00

Liturgia Męki Pańskiej - o godz. 18:00

W tym dniu obowiązuje post ścisły, (jakościowy i ilościowy).

WIELKA SOBOTA od godz. 8:00 okazja do osobistej modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

- Koronka do Bożego Miłosierdzia i drugi dzień nowenny – godz.15:00

Zachęcamy by w tym dniu także zachować post aż do Wigilii Paschalnej.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

- godz. 20:00Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Noc

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Niedzielny porządek Mszy św.!!!

Nieszpory świąteczne połączone z Nowenną do Miłosierdzia Bożego – godz.15:00

W tym roku Triduum Paschalne będzie w celebrowane bez udziału wiernych. Możemy jednak o wyznaczonych godzinach łączyć się duchowo z parafią !!!

Sakrament pokuty i pojednania

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje,
że
w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź.
Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „
jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

 

Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie.

Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania
z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie!
Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy
o to osobiście poproszą.
Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.

W kancelarii oraz w kościele (na stolikach obok gazet) będzie można nabyć WIELKANOCNE PASCHALIKI tj. świece na stół wielkanocny.

Ofiary zebrane ze sprzedaży świec, są przeznaczone na Fundusz Caritas organizujących wielkanocną pomoc dla osób najbiedniejszych (zwłaszcza dzieci) oraz na przygotowanie paczek świątecznych w naszej parafii.
Cena świecy 6 złotych
. Dziękujemy za wsparcie tego szczytnego celu.

Można też nabyć kartki świąteczne – do wysłania ( z motywami wielkanocnymi). Za kartki dowolna ofiara.

W związku z rozporządzeniem księdza Arcybiskupa, od dnia 25 marca
do odwołania Msze Świete są celebrowane bez udziału wiernych.
Wszystkie zamówione intencje będą odprawione w wyznaczonym terminie. Ofiary mszalne można składać na konto parafialne lub w kancelarii parafialnej. Każdego dnia kościół będzie otwarty na indywidualną modlitwę
od godziny 8:00 do 18:00.

Osoby, które potrzebują jakiejś pomocy (np. zrobienie zakupów) proszone są o kontakt telefoniczny z ks. Proboszczem. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy zadeklarowali swoją pomoc dla chorych i starszych Parafian.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY TROSZCZĄ SIĘ O NASZĄ PARAFIĘ I SKŁADAJA SWOJE OFIARY NA KONTO PARAFIALNE.

 

Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny
lub imieniny składamy jak najlepsze życzenia a wszystkim życzymy owocnego przeżycia Wielkiego Tygodnia!!!

 

                                                   Duszpasterze