Dekretem ks. Arcybiskupa do pracy duszpasterskiej w naszej parafii został posłany nowy wikary:
Ks. Damian Grelik
Urodzony 3 X 1984 roku. Pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 2009 roku w Katowicach z rąk JE ks. abp Damiana Zimonia. Staż diakonacki odbył w parafii św. Barbary w Bieruniu Nowym, gdzie później został skierowany jako wikariusz.

W roku 2012 ukończył studia podyplomowe z teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Parafia Świętej Rodziny jest jego drugą parafią. Ks. Damian oprócz codziennych obowiązków duszpasterskich będzie odpowiedzialny za ministrantów, Ruch Światło – Życie, przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz katechizowanie w Gimnazjum 22 i Gimnazjum Katolickim.

Nasz nowy wikary interesuje się liturgiką, muzyką, jest związany z kultem Maryjnym. Lubi podróże, turystykę górską oraz jazdę na rowerze.

Mottem kapłańskiej drogi ks. Damiana są słowa: "Jezu ufam Tobie".