są odprawiane bez obecości wiernych na probostwie w małej kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Piekarskiej.