Wieczór Kolęd w wykonaniu Kwintetu Dętego Polskiego Radia

w składzie

MARIA GROCHOWSKA- flet

JERZY KOTYCZKA - obój

TOMASZ MICZKA - rożek angielski

WIESŁAW GROCHOWSKI - róg

ZYGMUNT TLATLIK - fagot