W niedzielę 5 lutego parafia nasza po raz kolejny z wielką radością przeżywała wizytę seniora polskiego episkopatu, byłego ordynariusza diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej, nazywanego "biskupem uśmiechu" - księdza biskupa Ignacego Jeża.

 

Ksiądz biskup poprzedniego dnia 4 lutego uczestniczył w uroczystościach święceń biskupich księdza prałata dra. Józefa Kupnego w katowickiej archikatedrze.

W naszym kościele ksiądz biskup Ignacy Jeż przewodniczył mszy świętej o godzinie 12:00. Wraz z księdzem biskupem Najświętszą Ofiarę sprawował ksiądz proboszcz Józef Nowaczyk który w powitaniu wyraził ogromną radość z faktu iż parafia nasza została po raz kolejny zaszczycona obecnością tak dostojnego gościa, podziękował za czas w którym jak sam stwierdził mógł "wzrastać pod skrzydłami księdza biskupa" podczas pracy w diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej w roku 1974.

 

Rozpoczęła się Liturgia Słowa, czytania przygotowali lektorzy służby liturgicznej, natomiast psalm responsoryjny zaśpiewali przedstawiciele młodzieży ruchu Światło - Życie Teresa i Jan Chmiel.

W homilii ksiądz biskup Ignacy Jeż nawiązał do słów z odczytanego fragmentu Ewangelii według Świętego Marka: "I chodził Jezus po całej Galilei nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy". Przypomniał że Jezus tak jak niegdyś wędrował po Galilei tak i dzisiaj jest obecny w życiu swojego Kościoła i w życiu każdego z nas, że On wciąż naucza i uzdrawia poprzez posługę Kościoła.

 

Nawiązując do pierwszej encykliki papieża Benedykta XVI zatytułowanej "Bóg jest miłością" ksiądz biskup mówił o różnych wymiarach miłości, przywoływał na pamięć wspomnienia z lat młodzieńczych kiedy uczęszczał na katechezę do kościoła Świętych Piotra i Pawła w Katowicach, zwrócił uwagę na szczególny rodzaj miłości rodzicielskiej jaka objawia się w trosce o materialny ale także i duchowy rozwój swoich dzieci, zauważył że rodzicom wychowującym swoje pociechy należy się od nich szczególna wdzięczność za poświęcony im czas, za trud wychowania oraz za pracę z której owoców mogą dzieci korzystać. Ksiądz biskup przypomniał nam że do miłości jesteśmy powołani wszyscy niezależnie od wybranego przez nas zawodu, kierunku studiów, stanu cywilnego czy statusu społecznego, do miłości wzywa nas Chrystus który sam pierwszy dał nam jej świetlany przykład gdy oddał swe życie dla naszego zbawienia.

 

Na zakończenie liturgii ksiądz proboszcz podziękował dostojnemu gościowi za tę wizytę którą ksiądz biskup Ignacy Jeż sam zaproponował mówiąc że w naszym kościele chciałby odprawić mszę świętą. Ksiądz proboszcz podziękował za wygłoszoną przez księdza biskupa homilię oraz za sprawowanie Eucharystii, jednocześnie zapraszając Jego Ekscelencję już teraz do uczestnictwa w obchodach 25-lecia naszej parafii które przypadną na rok 2007. Ksiądz biskup w odpowiedzi żartobliwie zapytał: "A czy ksiądz proboszcz wie ile ja mam lat ?" Najświętszą Ofiarę zakończyliśmy śpiewając pieśń: "Święta Rodzino patronko naszych codziennych spraw".

Księdzu biskupowi Ignacemu Jeżowi życzymy nadal wiele radości z pełnienia pasterskiego posługiwania, dużo uśmiechu oraz jak najdłuższych lat życia, zapewniamy jednocześnie o naszej modlitwie.

 

Łukasz Marciniak