W roku 2005 nasz parafialnym odpust czyli uroczystość Świętej Rodziny wypadła nietypowo w piątek - dzień powszedni a to z tej racji że w kalendarzu liturgicznym uroczystość ta przypada zawsze w niedzielę po Bożym Narodzeniu, a że w roku 2005 samo Boże Narodzenie przypadło w niedzielę a następną niedzielą był już Nowy Rok czyli uroczystość Bożej Rodzicielki to nasze parafialne święto zgodnie z kalendarzem liturgicznym wypadło dnia 30 grudnia.

Sumę odpustową sprawowaną za parafian o godzinie 18:00 odprawił metropolita górnośląski arcybiskup Damian Zimoń, wraz z nim Najświętszą Ofiarę sprawowali: ksiądz proboszcz Józef Nowaczyk oraz księża wikariusze: Ryszard Breguła i Adam Zdebel.
Ksiądz arcybiskup przyjechał do naszej parafii wcześnie gdy w kościele nie było jeszcze wielu ludzi, zdecydował więc że tę chwilę poświęci osobistej modlitwie i udał się do kościoła gdzie przez jakiś czas pozostał wpatrując się w sylwetki postaci Świętej Rodziny - przepiękną, charakterystyczną dla naszego kościoła rzeźbę przedstawiającą Jezusa, Maryję i Świętego Józefa którym jako parafia już przed 23 laty zawierzyliśmy.

Punktualnie o 18:00 wraz ze śpiewem kolędy "Wśród nocnej ciszy" rozpoczęła się uroczysta liturgia.

W powitaniu ksiądz proboszcz poprosił księdza arcybiskupa aby zechciał umocnić nas na drodze wiary swym pasterskim słowem i błogosławieństwem.

Czytania przewidziane na uroczystość Świętej Rodziny przeczytali lektorzy Dominik Kot i Damian Radomski, natomiast psalm responsoryjny zaśpiewali jako przedstawiciele oazy młodzieżowej Teresa i Jan Chmiel.

Ewangelię przeczytał ksiądz wikary Ryszard Breguła po czym nastąpiła homilia księdza arcybiskupa w której metropolita zwrócił uwagę na to iż wezwanie parafii której patronuje Święta Rodzina zobowiązuje nas do tego aby strzec w naszych rodzinach wartości które przekazują nam nasi patronowie.

Ksiądz arcybiskup mówił o zagrożeniach jakie mogą dotknąć współczesną rodzinę oraz o różnorakich inicjatywach jakie nasz Kościół lokalny podejmuje aby z tymi zagadnieniami się uporać.

 

Metropolita przypomniał nam że chrześcijanin to człowiek nadziei ale nie wystarczy zatrzymać tej nadziei płynącej z wiary tylko sobie, potrzeba tę nadzieję zaszczepić także w sercach innych ludzi którzy jej potrzebują, zwłaszcza ubogim bo takie jest hasło i program duszpasterski obecnego roku liturgicznego w Polsce "Przywracajmy nadzieję ubogim".

Na zakończenie rozważania zacytował znanego pisarza amerykańskiego, biografa Jana Pawła II Georga Weigla mówiąc że człowiek bez Boga jest jak dom pozbawiony okien przez które dociera do nas życiodajne słońce. Po homilii i wyznaniu wiary we wspólnej modlitwie przedstawiliśmy Bogu nasze potrzeby prosząc za Kościół Święty, za Ojca Świętego, za naszego arcybiskupa Damiana, za kapłanów, wszystkie rodziny chrześcijańskie oraz za całą naszą parafię, wszystkich jej mieszkańców.

Następnie rozpoczęła się liturgia eucharystyczna której przewodniczył ksiądz arcybiskup.

 Na zakończenie liturgii metropolita katowicki zwrócił uwagę na nowe organy zamontowane w naszym kościele których poświęcenia dokonał przed dwoma laty, podziękował także w sposób szczególny liturgicznej służbie ołtarza za przygotowane czytania i śpiew.

Ksiądz arcybiskup udzielił zgromadzonym wiernym oraz całej parafii swego błogosławieństwa po czym wspólnie powierzyliśmy siebie i naszą wspólnotę Świętej Rodzinie śpiewając pieśń "Święta Rodzino patronko naszych codziennych spraw".

Warto zwrócić uwagę że ksiądz arcybiskup przyjeżdżając na uroczystość odpustową odwiedził nas już po raz trzeci w roku 2005, pierwsza wizyta miała miejsce 6 maja kiedy to udzielił młodym naszej parafii sakramentu bierzmowania, a druga podczas wizytacji kanonicznej 10 listopada.

Jako parafianie jesteśmy wdzięczni metropolicie katowickiemu za Jego obecność wśród nas, za posługę Słowa i Eucharystii, odwdzięczać będziemy się naszą modlitwą i zapraszamy na kolejne parafialne uroczystości.

Niech Święta Rodzina jako wzór cnót dla rodzin chrześcijańskich prowadzi nas przez życie jasną drogą aż do Domu Ojca niebieskiego tak jak śpiewamy w naszym parafialnym hymnie, niech pomaga nam w budowaniu prawdziwej wspólnoty dzieci Bożych na drodze zbawienia, niech Maryja i Święty Józef dopomogą nam w coraz lepszym poznawaniu, coraz gorliwszym miłowaniu i coraz wierniejszym naśladowaniu Jezusa obecnego w Eucharystii.

Łukasz Marciniak