W godzinie przed uroczystą pasterką miało miejsce czuwanie słowno – muzyczne w wykonaniu naszego Zespołu Muzycznego „Familia Nostra”.

Uroczysta Msza Świeta o północy - Pasterka jest pięknym i niepowtarzalnym polskim zwyczajem.

W czasie Pasterki na organach grał prof. Julian Gembalski.