W Sobotę 25.11.2017 ministranci naszej parafii uczestniczyli w Mszy Świętej z okazji wspomnienia liturgicznego św. Tarsycjusza, patrona ministrantów. Wraz z księdzem Proboszczem i ks. Wikarym, dziękowali Bogu, za to że mogą służyć przy ołtarzu. Po Mszy Świętej do ministrantów dołączyła grupa Dzieci Maryi i dalej świętowaliśmy w czasie II Nocnego Maratonu Filmowego. Zabawa była wspaniała, a skończyła się następnego dnia o 6 rano :)
Wszystkich chłopców, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu, zapraszamy do grona ministrantów!
Zbiórki w każdą sobotę, o godzinie 9:00 w salce pod szkołą.