Kazanie głosił i sumie odpustowej przewodniczył ojciec Alan Rusek, proboszcz
z Panewnik.
W czasie każdej Mszy Świętej odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.