W sobotni wieczór 13 listopada po Mszy Świętej odbył się w naszym kościele recital organowy w wykonaniu Pana Bernharda Klapprotta z Niemiec. Wykonawca koncertu studiował grę klawesynową i organową w Wyższych Szkołach Muzycznych w Kolonii i Amsterdamie. Od roku 1994 jest profesorem klawesynu i muzyki dawnej w Wyższej Szkole Muzycznej im. F. Liszta w Weimarze. Naucza także na uczelniach w Detmold, Herford i Bremie. Koncertuje w całej Europie, posiada też liczny dorobek płytowy.

W programie recitalu znalazły się wyłącznie utwory wielkiego Jana Sebastiana Bacha, którego 260. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Były to utwory które Bach napisał w czasie weimarskiego okresu swojej bogatej twórczości. Środkową cześć koncertu Bernharda Klapprotta wypełniło 10 krótkich preludiów chorałowych czyli przygrywek do protestanckich pieśni kościelnych. Początek i zakończenie występu stanowiły dwa wielkie dzieła polifoniczne Bacha: Preludium i fuga A-dur oraz Toccata i fuga d-moll "dorycka" stanowiąca szczyt osiągnięć kontrapunktycznych lipskiego kantora.

Koncert poprowadził Profesor Julian Gembalski który recital ten określił mianem "kontemplacji Bacha". W koncercie uczestniczyli także profesorowie, wykładowcy i studenci Akademii Muzycznej w Katowicach która była organizatorem koncertu.

Publiczność gromkimi brawami nagrodziła artystę po zakończonym występie, a ks. Proboszcz stwierdził iż z pewnością nie jest to ostatni koncert na wspaniałych organach zbudowanych na wzór północnoniemieckich organów barokowych którymi szczycić się może już od 7 lat nasza parafia.

Łukasz Marciniak