Obok figury Matki Bożej Fatimskiej został ustawiony nowy świecznik. Jest zwyczaj w wielu kościołach w Polsce i za granicą, że modlący się ludzie zapalają świeczkę w danej intencji. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone min. na obiady w stołówce szkolnej dla najbiedniejszych dzieci. Prosimy o zachowanie ostrożności przy zapalaniu świec. Dzieci zapalają świece tylko pod opieką dorosłych.