Trzecia Niedziela Wielkanocna stała się doskonałą okazją, aby na organach kościoła Świętej Rodziny zaprezentowali swe umiejętności utalentowani studenci katowickiej Akademii Muzycznej. Mieliśmy okazję usłyszeć muzykę która wybrzmiała za sprawą czworga studentów: Anny Majewskiej, Krzysztofa Kotońskiego, Tomasza Plocha i Marcina Jurczyka. W świat muzyki słowem wprowadził nas Profesor Julian Gembalski – Kierownik Katedry Organów i Klawesynu Akademii Muzycznej w Katowicach.

Na wstępie usłyszeliśmy Toccatę d-moll Dietricha Buxtehudego, utwór rzec można, modelowy dla zaprezentowania możliwości brzmieniowych naszych organów. Napisany w charakterystycznym dla szkoły północnoniemieckiej tzw. stilus fantasticus. Kolejne utwory to dwa dzieła Georga Muffata: Passacaglia oraz Toccata prima. Z bogatej twórczości Jana Sebastiana Bacha zaprezentowano: Chorał „Christ, unser Herr, zum Jordan kam” oparty na melodii pieśni kościelnej mówiącej o Chrzcie Pana Jezusa w Jordanie. W tle utworu, w linii basu wyraźnie słychać tu motyw przepływającej rzeki Jordan. Drugi z utworów J.S. Bacha to Partita „O Gott, du frommer Gott” – wieloodcinkowy, polifoniczny, charakterystyczny dla bachowskiej retoryki. Następnie zabrzmiało dzieło najwybitniejszego z synów J.S. Bacha – VI Sonata a-moll Carla Philippa Emanuela Bacha. To już muzyka zupełnie odmienna od tej którą tworzył wielki ojciec, wyraźnie słychać już wpływy klasycyzmu. Sonata złożona jest z trzech części: szybkiej-wolnej-szybkiej. Na zakończenie występu, jako że trwamy w radosnym Okresie Paschalnym, zabrzmiało Preludium i fuga na temat „Czas radości” Jana Gawlasa – polskiego kompozytora, związanego z katowicką Akademią Muzyczną.

Dziękując swoim uczniom za występ, a publiczności za nagrodzenie artystów oklaskami, Profesor Gembalski podał do wiadomości, że już 4 maja będzie miał miejsce w naszym kościele Pierwszy etap przesłuchań I Międzyuczelnianego Konkursu Organowego na organach północnoniemieckiego i francuskiego baroku. Rywalizować będzie ze sobą 18 studentów polskich uczelni, prezentując swoje umiejetności w wykonawstwie barokowej muzyki wielkich mistrzów. Drugi etap Konkursu odbędzie się w kościele Opatrzności Bożej w Katowicach-Zaodziu przy organach w estetyce francuskiej.

Dziękujemy muzykom za uświetnienie tego wieczoru Trzeciej Niedzieli Wielkanocnej, pedagogom obecnym na koncercie panu dr hab. Witoldowi Zabornemu oraz wykładowcy Zygmuntowi Antonikowi za ich przygotowanie, a także panu Profesorowi Julianowi Gembalskiemu za prowadzenie koncertu i nieustanną troskę o nasze organy, oraz o to by rozbrzmiewały one jak najczęściej przepiękną muzyką.

 

Ł.M.