W dniu 24 marca br. Legion Maryi naszej parafii był organizatorem ACIES czyli dorocznego spotkania członków z rejonu Katowice Zachód, w obrębie którego znajduje się 6 prezydiów Legionu.
Spotkanie odbywa się zawsze w dniu zbliżonym do święta Zwiastowania.
Ma ono na celu odnowienie poświęcenia się Matce Bożej, zarówno indywidualne, jak i przez całą wspólnotę. Wypowiadane jest słowami: Jestem całkowicie Twój, moja Królowo i moja Matko, i wszystko co posiadam jest Twoje.
Drugim celem jest integracja i umocnienie wspólnoty.
Program obejmował odmówienie części różańca, wyżej wspomniany akt poświęcenia oraz Mszę św. odprawioną przez ks. Jerzego Wójcika - opiekuna duchowego Kurii, oraz ks. Kazimierza Gierlotkę - opiekuna duchowego tutejszego prezydium.
Po Mszy św. wszyscy obecni spotkali się w salce parafialnej przy wspólnym stole. W radosnej atmosferze prowadzono rozmowy i śpiewy pieśni maryjnych.