Od 13 marca naszym papieżem jest Franciszek!
W pierwszych słowach po wyborze prosił nas o modlitwę za siebie, dlatego każdego dnia módlmy się za Franciszka i nie zapominajmy o papieżu emerycie Benedykcie XVI!