Młodzież z Gimnazjum nr 22 w inscenizacji Drogi Krzyżowej ukazała nam, że zbawienie przyszło przez krzyż. A dzięki temu krzyż stał się znakiem nadziei, solidarności Boga z ludźmi, odwagi, wytrwałości, przebaczenia, zwycięstwa.
Gimnazjaliści zachęcali nas, aby Jezus zwyciężał w naszym życiu, abyśmy zawsze wybierali to, co dobre, abyśmy zło dobrem zwyciężali.