W dniach od 16 do 20 września 2014r. odbył się w Katowicach II Międzynarodowy Konkurs Organowy o podtytule: „W kręgu europejskich organów barokowych”.
Jego pierwszy etap, w którym udział wzięło 15. młodych muzyków z Polski i zagranicy, miał miejsce w naszym kościele na organach w stylu północnoniemieckiego baroku.
W jury konkursu zasiedli wybitni muzycy: prof. Michel Bouvard z Francji, prof. Julian Gembalski z Katowic, prof. Krzysztof Urbaniak z Łodzi, prof. Marcin Szelest z Krakowa i prof. Witold Zaborny z Katowic.
Wtorkowe przesłuchania na Brynowie trwały od godziny 9 do 17 z krótką przerwą na posiłek, a uczestnicy musieli wykonać jeden utwór obowiązkowy: preludium chorałowe „Jesus Christus unser Heiland” Johanna Sebastiana Bacha, a także jeden utwór z trzech bachowskich Toccat: E-dur, F-dur i d-moll.
Do przesłuchań I etapu uczestnicy przygotowywali się w naszym kościele przez szereg prób które odbywały się już od soboty 13 września, ćwicząc czasem nawet do późnej nocy.
W poniedziałek wieczorem nasze organy zostały nastrojone przez pana Mieczysława Klonowskiego.
Drugi etap konkursu miał miejsce 18 września w Akademii Muzycznej w Katowicach, a finał konkursu oraz koncert laureatów odbył się 20 września w kościele Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu na organach w stylu fracuskiego baroku.

Wyniki konkursu:
I nagroda – Adam Tański (student Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie)
II nagroda – Tomasz Bonikowski (student Akademii Muzycznej w Katowicach)
III nagroda – Artur Szczerbinin (student Akademii Muzycznej w Krakowie)
Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, a także zaproszenia na występy w ramach krajowych festiwali muzyki organowej.

Zdjęcia: Michał Maszka
Tekst: Łukasz Marciniak