„Północnoniemiecka szkoła organowa i Johann Sebastian Bach” – taki tytuł nosił koncert organowy jaki miał miejsce w naszym kościele w środę 22 kwietnia 2015 roku. Był on częścią konferencji naukowej o takim samym tytule, organizowanej przez Katedrę Organów i Muzyki kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Koncert niecodzienny, bowiem wystąpiło w nim aż pięciu organistów młodego pokolenia, z których każdy posiada już bogaty dorobek naukowy i artystyczny. Byli to pracownicy naukowi uczelni muzycznych z kilku polskich miast: Dr Jarosław Tarnawski z Poznania, Dr hab. Andrzej Szadejko z Gdańśka, Dr Arkadiusz Bialic z Krakowa, Dr Bartosz Jakubczak i Dr Jakub Chachulski z Warszawy. Koncert poprowadził Dr Krzysztod Lukas. Program koncertu całkowicie wypełniły utwory bądź to przedstawicieli baroku północnoniemieckiego: Nicolausa Bruhnsa (1665-1697) i Johanna Adama Reinckena (1623-1722), bądź ich spadkobierców: Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750), oraz związanych z Gdańskiem kompozytorów: Daniela Magnusa Gronaua (1700-1747), Friedricha Christiana Morheima (1719-1780) i Theophila Andreasa Volckmara (1686-1768). Wszystkie zaprezentowane utwory znakomicie zabrzmiały na organach naszego kościoła, bowiem ich założenia brzmieniowe inspirowane były właśnie instrumentami jakie powstawały w okresie „złotego wieku” na północy Niemiec. W koncercie uczestniczyli zarówno nasi parafianie, jak też pracownicy i studenci Akademii Muzycznej. Po koncercie nasi goście wpisali się do pamiątkowej kroniki. „To było bardzo inspirujące grać na tak wspaniałym instrumencie” – napisał jeden z nich. „Bardzo miłe doświadczenie” – napisał kolejny. Relację fotograficzną przygotował nasz parafianin Michał Maszka.