W lipcu 2016 roku w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży. "Zrodziły się” one podczas spotkań Ojca Świętego Jana Pawła II z młodymi. W Niedzielę Wielkanocną, 22 kwietnia 1984 roku, na zakończenie Roku Świętego, Ojciec Święty przekazał młodzieży Krzyż Roku Jubileuszowego. Jan Paweł II powiedział wówczas:
„Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Wraz z krzyżem peregrynuje ikona Matki Bożej "Salus Populi Romani".
Z 3/4 stycznia 2015 roku w kościele Misjonarzy Oblatów NMP odbyło się czuwanie naszego Miasta przy symbolach ŚDM. Nasz parafia przygotowała i poprowadziła Godzinę Miłosierdzia o godzinie 3.00.