W Niedzielę Miłosierdzia 3 kwietnia 2016r. podczas Mszy Świętej o g. 12:00 wystąpiła Orkiestra i Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach pod dyrekcją Wojciecha Sąkóla. Przygotowanie chóru: Joanna Marcinowicz. Słowo wstępne wygłosiła Małgorzata Jeruzal-Kupczak. Po Mszy odbył się krótki koncert. W programie m.in. Charles Gounod, Jerzy Fryderyk Haendel i Jan Sebastian Bach.