22  maja 1995 roku Jan Paweł II odwiedził św. Jana Sarkandra w Skoczowie. Również i my postanowiliśmy udać się śladami naszego papieża. W 21 rocznicę od tego wydarzenia uczestniczyliśmy we Mszy św. na kaplicówce, w czasie której przypomnieliśmy sobie papieską homilię o sumieniu. Następnie odwiedziliśmy miejsce narodzenia św. Jana Sarkandra, które znajduje się na rynku. Kolejnym punktem pielgrzymki był spacer po Cieszynie oraz przejście do Czeskiego Cieszyna.