W niedzielę 23 czerwca o godzinie 19:oo zapraszamy na koncert zatytułowany MEDYTACJE O TAJEMNICY EUCHARYSTII. Muzyczne rozważanie poprowadzą Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska (sopran) i Julian Gembalski (organy).
Chcemy przez muzykę i śpiew uczcić niewysłowioną tajemnicę obecności naszego Pana w Najświętszym Sakramencie, dlatego najserdeczniej zapraszamy do udziału w tym arcyciekawym wydarzeniu.

 

 

 

Elżbieta Grodzka–Łopuszyńska - Śpiewaczka, absolwentka Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wykonuje muzykę
dawną i współczesną, często podejmuje się prawykonań. Specjalizuje się
w wykonawstwie muzyki sakralnej różnych epok koncertując w świątyniach
i salach koncertowych w kraju i za granicą. Od 1999 roku koncertuje
z Julianem Gembalskim, wykonując, obok muzyki dawnej i współczesnej,
również jego utwory i wspólne improwizacje. Jest profesorem
Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego.

Julian Gembalski - Organista i pianista, studiował w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył klasę organów Henryka Klaji
oraz Wydział Kompozycji i Teorii. Dalsze studia odbywał w Belgii i Francji
(Flor Peeters, André Isoir, Michel Chapuis, Jean Saint-Arroman).
Występował z koncertami w Europie i USA, nagrał ponad 45 płyt, w tym
siedem z sopranistką Elżbietą Grodzką – Łopuszyńską. Obok działalności
artystycznej jako organista i pianista oraz kompozytorskiej, zajmuje się pracą
naukową i dydaktyczną. Laureat konkursów improwizacji fortepianowej
i organowej w Gdańsku, Nowej Rudzie i Weimarze. Odznaczony przez
papieża Jana Pawła II Medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Profesor
Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest założycielem pierwszego w Europie Środkowej
muzeum organów.