W 2018 roku: w roku poprzednim:

Mszy świętych w tym roku
w naszym kościele odprawiono:

w tym:

1450 1433
Msze Święte "Za Parafian": 74 61
Msze Święte "Za dusze w czyśćcu - ofiara ze skarbonki": 56 58
Komunii świętej rozdzielono: 96.000 90.000
Do I Komunii Świętej przystąpiło:  27 dzieci 44 dzieci
Do Bierzmowania przystąpiło: 40 osób 45 osoby
Chrzest Święty przyjęło: 44 dzieci 40 dzieci
- w tym chłopców: 26 22
- dziewczynek: 18 18
Sakrament Małżeństwa przyjęło : 10 par 12 par
Pogrzebów było :

32
(w naszym kościele 11)

44
(w naszym kościele 13)
Odwiedziny chorych (comiesięcznie): 28 26
- w całym roku: 317 286
- w nagłych wypadkach: 4 3


Parafia finansowała także obiady i stypendia dla dzieci i młodzieży.

Podziękowanie:

 • Kapłanom
 • Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
 • Służbie kościelnej a zwłaszcza kościelnym
 • Organistom i Zespołowi "Familia Nostra"
 • Sprzątającym i strojącym kościół
 • Pani w kancelarii i w kuchni
 • Panu gospodarzowi i palaczowi równocześnie
 • Wszystkim Grupom i Wspólnotom
 • Klubowi Seniora i Zespołowi Charytatywnemu
 • Prowadzącym poradnie psychologiczną i logopedyczną
 • Radzie Parafialnej
 • Wszystkim Parafianom i Gościom
Za: modlitwę, wyrozumiałość, życzliwość, dobrą radę
i wsparcie materialne.
Ks. Proboszcz Stanisław Łapok
Katowice 31.12.2018r.