Rekolekcje prowadził Ks. Robert Kaczmarek (jeden z Księży, który prowadził ostatnie Misje św. w naszej parafii).

Program Wielkopostnych
Rekolekcji Parafialnych

w Parafii pw. Św. Rodziny i Św. Maksymiliana

Katowice, 24.02. – 28.02.2018 r.

 

Temat: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4) –
I co z tego właściwie wynika?

 

Sobota, 24.02.2018 r.

17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja
             do spowiedzi

18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

 

Niedziela, 25.02.2018 r.

7.00, 9.00, 10.30 (szkolna), 12.00, 16.00, 18.00 – Msza św.
              z kazaniem ogólnym

17.00 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

19.00 – Celebracja z nauką rekolekcyjną dla młodzieży
             szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej

 

Poniedziałek, 26.02.2018 r.

7.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja
          do spowiedzi

8.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

 

17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja
             do spowiedzi

18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

19.00 – Celebracja z nauką stanową dla kobiet i panien

 

Wtorek, 27.02.2018 r.

7.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja
           do spowiedzi

8.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

 

17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja
            do spowiedzi

18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

19:00 – celebracja z nauką stanową dla mężczyzn
             i młodzieńców

 

Środa, 28.02.2018 r.

7.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja
          do spowiedzi

8.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym, błogosławieństwem
           apostolskim i odpustem zupełnym na zakończenie
           rekolekcji

 

17.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja
             do spowiedzi

18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym, błogosławieństwem
            apostolskim i odpustem zupełnym na zakończenie
            rekolekcji

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i prosimy o modlitwę
w intencji umocnienia naszej wiary!!!


                                                Duszpasterze