W 2016 roku organy w naszym kościele poddano gruntownemu czyszczeniu i pracom regulacyjno - remontowym.