"Bo piękno na to jest, by zachwycało" - napisał poeta Cyprian Kamil Norwid. I tak też można byłoby streścić przepiękny koncert, który 23 czerwca br. miał miejsce w naszym kościele. Muzyczne rozważanie o tajemnicy obecności naszego Pana i Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie poprowadzili profesorowie Akademii Muzycznej w Katowicach: Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska i Julian Gembalski. Słuchaliśmy organowych i wokalnych opracowań liturgicznych hymnów eucharystycznych: "Tantum ergo Sacramentum" (Przed tak wielkim Sakramentem), "Pange lingua gloriosi" (Sław języku tajemnicę) oraz "Adoro te devote" (Zbliżam się w pokorze). Ponadto zabrzmiała muzyka jednego z wielkich klasyków, Wolfganga Amadeusza Mozarta - były to dwie arie: "Agnus Dei" oraz "Laudate Dominum". W modlitewną zadumę wprowadziły nas nastrojowe utwory: "O salutaris Hostia" Gabriela Faure, a także "Kto szuka Cię", kompozycja zmarłego przed pięcioma laty profesora Józefa Świdra do słów wiersza Czesława Miłosza. Nie zabrakło oczywiście improwizacji, z których słyną nasi goście. Profesor Gembalski wykonał cykl barokowych wariacji na temat pieści "Idzie, idzie Bóg prawdziwy", a jako finał koncertu mieliśmy okazję posłuchać wspólnej improwizacji duetu profesorów na temat "Zbliżam się w pokorze". Licznie zgromadzona publiczność gromkimi oklaskami podziękowała wykonawcom za arcyciekawy wieczór wypełniony muzycznymi medytacjami. Nie zabrakło także kwiatów, które w ramach podziękowania wręczyli przedstawiciele młodzieży. W imieniu zgromadzonych słuchaczy niżej podpisany złożył profesorowi Gembalskiemu życzenia z okazji urodzin, które nasz gość obchodził 20 czerwca. Wyraziliśmy także nadzieję na kolejne spotkanie w przyszłym roku. Wszak, jak niekiedy żartuje sam profesor Gembalski, ma on już "abonament" na koncerty
u Świętej Rodziny. My z tego "abonamentu" nie rezygnujemy, a wręcz przedłużamy go
o kolejne lata. Po koncercie wykonawcy oraz zaproszeni goście spotkali się na probostwie przy "urodzinowym" torcie i kawie. Koncert organizowany był we współpracy Parafii Świętej Rodziny ze Stowarzyszeniem PRO MUSICA ORGANA, przy wsparciu finansowym Miasta Katowice, w ramach projektu "Wokół Roku Liturgicznego".

 

Zdjęcia: Sebastian Duda

Tekst: Łukasz Marciniak