Koncert Maryjny w wykonaniu Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej (sopran)
i Juliana Gembalskiego (organy).

 

Program Koncertu:

Reportaż o Elżbiecie Grodzkiej-Łopuszyńskiej:

 http://katowice.tvp.pl/24660824/30032016-elzbieta-grodzkalopuszynska 

Reportaż o profesorze Julianie Gembalskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=pBzKa9vMoXA