Sakrament małżenstwa

 1. ŚLUB KONKORDATOWY
  • Narzeczeni na 3 miesiące przed ślubem wpierw zgłaszają się do USC z aktami urodzenia
  • Następni przychodzą spisać protokół przedślubny do Kancelarii Parafialnej z następującymi dokumentami:
   1. 3 Zaświadczenia z USC
   2. dowód osobisty
   3. metryka chrztu świętego (najświeższej daty)
   4. świadectwo Sakramentu Bierzmowania (gdy nie jest odnotowany w metryce chrztu świętego)
   5. świadectwo ukończenia religii w szkole średniej
 2. ŚLUB CYWILNY W USC

  Narzeczeni na 3 miesiące przed ślubem przychodzą spisać protokół przedślubny do Kancelarii Parafialnej z następującymi dokumentami:

  1. dowód osobisty
  2. metryka chrztu św.(najświeższej daty)
  3. świadectwo Sakramentu Bierzmowania (gdy nie jest odnotowany w metryce chrztu świętego)
  4. świadectwo ukończenia religii w szkole średniej