W 2016 roku: w roku poprzednim:
Mszy świętych w tym roku w naszym kościele odprawiono:
w tym:
1483 1472
Msze Święte "Za Parafian": 80 65
Msze Święte "Za dusze w czyśćcu - ofiara ze skarbonki": 59 46
Komunii świętej rozdzielono: 81.000 90.000
Do I Komunii Świętej przystąpiło: 58 dzieci 34 dzieci
Do Bierzmowania przystąpiło: 44 osób 41 osób
Chrzest Święty przyjęło: 53 dzieci 41 dzieci
- w tym chłopców: 31 19
- dziewczynek: 22 22
Sakrament Małżeństwa przyjęło : 21 par 12 par
Pogrzebów było : 54 (w naszym kościele 21) 54 (w naszym kościele 20)
Odwiedziny chorych (comiesięcznie): 25 28
- w całym roku: 227 296
- w nagłych wypadkach: 4 2

100 rodzin 2 razy w roku zostało obdarowanych paczkami żywnościowymi.
Parafia finansowała także obiady i stypendia dla dzieci i młodzieży.

Podziękowanie:

 • Kapłanom
 • Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
 • Służbie kościelnej a zwłaszcza kościelnym
 • Organistom i Naszym zespołom muzycznym
 • Sprzątającym i strojącym kościół
 • Pani w kancelarii i w kuchni
 • Panu gospodarzowi i palaczowi równocześnie
 • Wszystkim Grupom i Wspólnotom
 • Klubowi Seniora
 • Zespołowi Charytatywnemu
 • Prowadzącym poradnie psychologiczną i logopedyczną
 • Radzie Parafialnej
 • Wszystkim Parafianom i Gościom
Za: modlitwę, wyrozumiałość, życzliwość, dobrą radę
i wsparcie materialne.
Ks. Proboszcz Stanisław Łapok
Katowice 31.12.2016r.