Ogłoszenia Duszpasterskie

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18 marca 2018 r.

 

Dzisiaj o godz. 19:00 zapraszamy na wielkopostny koncert organowy – „Wokół roku liturgicznego”. Na organach zagra Krzysztof Lukas.

Również dzisiaj o godz. 19:00 odbędzie się Spotkanie Rady Parafialnej.

W Kościele Katolickim istnieje zwyczaj zasłaniania krzyży począwszy
od dzisiejszej niedzieli aż do końca Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

Zasłanianie krzyża jest starochrześcijańską tradycją, albowiem krzyż
w pierwszych wiekach (do wieku XIII), do średniowiecza, był znakiem zwycięstwa a nie śmierci i bólu. Chrystus na krzyżu ubrany był w szaty królewskie czy kapłańskie i był żywy, tak jak przedstawia to krzyż
z Asyżu. W okresie szczególnego przeżywania śmierci ten krzyż tryumfujący zasłaniano. Odsłaniano dopiero podczas Liturgii Wielkiego Piątku. Taki był pierwotny sens tego gestu. Z tego punktu widzenia zwyczaj ten utracił dziś swoją wymowę, gdyż współczesne krzyże przedstawiają Jezusa konającego. Kościół zachował jednak ten zwyczaj by ukazać, że cierpienie Chrystusa i jego śmierć jest tajemnicą, którą
na nowo odczytujemy dopiero w momencie Zmartwychwstania
(„Zasłona Przybytku rozdarła się”). W zwyczaju zasłaniania krzyży tkwi też pewien wymiar psychologiczny. To, na co patrzymy codziennie, powszednieje i przestaje oddziaływać. Podobnie możemy powiedzieć
o krzyżu.
Nie zwracamy na niego uwagi, chociaż zawieszony jest w kościele,
w domach. Dopiero gdy się go zasłoni, spostrzega się brak tego znaku naszej wiary i zbawienia. Szanujmy więc krzyż w naszym życiu codziennym.

W czwartek 22 marca o godz. 16:30 będzie spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych (omówienie pierwszej spowiedzi, rozdanie ról
i spotkanie z fotografem).

Również w czwartek 22 marca o godz. 16:00 rozpocznie się
w
Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym przy ul. Wita Stwosza 17a Wielkopostny Dzień Skupienia dla Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów, Pracowników Oświaty oraz Nauczycieli Emerytowanych.

W piątek 23 marca odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami Katowic. Początek o godz. 19:00, przy krzyżu obok Kopalni „Wujek”.

W sobotę 24 marca o godz. 16:00 zapraszamy wszystkie dzieci naszej Parafii wraz z rodzicami na specjalnie przygotowaną dla Nich Drogę Krzyżową.

Odwiedziny chorych i starszych Parafian będą w sobotę 24 marca. Będą to już odwiedziny przed świętami, dlatego prosimy by jak najwięcej naszych Parafian skorzystało z posługi Kapłana i przyjęło Sakramenty święte.

Zapraszamy na tradycyjne Nabożeństwa Wielkopostne.

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 8:30 i 17:15, natomiast w niedziele
o godz. 17:00 nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym. Zalecki za zmarłych prosimy przynosić przed Nabożeństwem do zakrystii. Karteczki znajdują się obok gazet.

Po każdej Mszy św., będzie można nabyć WIELKANOCNE PASCHALIKI
tj. świece na stół wielkanocny. Ofiary zebrane ze sprzedaży świec,
są przeznaczone na Fundusz Caritas organizujących wielkanocną pomoc dla osób najbiedniejszych (zwłaszcza dzieci) oraz na przygotowanie paczek świątecznych w naszej parafii. Nasza Parafia przygotuje około 200 paczek.

Cena świecy 6 złotych. Dziękujemy za wsparcie tego szczytnego celu.

Na stolikach obok świec a także w zakrystii można nabyć kartki świąteczne (za kartki dobrowolna ofiara).

W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm będzie na każdej Mszy św. a o godz. 10:30 będzie uroczyste poświęcenie palm przed kościołem i procesja na pamiątkę wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy.

W naszej parafii jest zwyczaj, że w Niedzielę Palmową po każdej Mszy św. zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz na całoroczną dekorację kościoła. Polecamy ją Waszej ofiarności i przy tej okazji dziękujemy tym którzy dbają o wystrój i czystość kościoła.

Także w przyszła niedzielę, młodzież całej Archidiecezji, gromadzi się
w Katedrze o godz. 14:00 w związku z ustanowieniem tej Niedzieli
przez Świętego Jana Pawła II, ŚWIATOWYM DNIEM MŁODZIEŻY. Zachęcamy naszą młodzież do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

5a.

HADZIK Łukasz

wolny

Chorzów

Zap. 1

 

BASSA Oliwia

wolna

Katowice